ข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำ (สผง.)

ข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำ (สผง.)

สถิติการขนส่ง สินค้าทางน้ำเฉพาะแห่ง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และป่าสัก

รายงานฉบับสมบูรณ์

ดูเพิ่มเติม

รายงานสรุป

ดูเพิ่มเติม

สถิติการขนส่ง สินค้าทางน้ำบริเวณเมืองท่าชายทะเล

รายงานฉบับสมบูรณ์.

ดูเพิ่มเติม

รายงานสรุป.

ดูเพิ่มเติม