สรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมเจ้าท่า

สรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมเจ้าท่า

สรุปผลการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลของกรมเจ้าท่า ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566

ดูเพิ่มเติม

ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566

ดูเพิ่มเติม

ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566

ดูเพิ่มเติม

ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566

ดูเพิ่มเติม

สรุปผลการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลของกรมเจ้าท่า ปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565

ดูเพิ่มเติม

ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565

ดูเพิ่มเติม

ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565

ดูเพิ่มเติม

ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565

ดูเพิ่มเติม

สรุปผลการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลของกรมเจ้าท่า ปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564

ดูเพิ่มเติม

ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564

ดูเพิ่มเติม

ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564

ดูเพิ่มเติม

ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564

ดูเพิ่มเติม

สรุปผลการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลของกรมเจ้าท่า ปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563

ดูเพิ่มเติม

ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563

ดูเพิ่มเติม

ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563

ดูเพิ่มเติม

ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563

ดูเพิ่มเติม

สรุปผลการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลของกรมเจ้าท่า ปีงบประมาณ 2562

ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

ดูเพิ่มเติม

ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562

ดูเพิ่มเติม

ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562

ดูเพิ่มเติม

ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562

ดูเพิ่มเติม