กรมเจ้าท่า เปิดโครงการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ร่วมเทศกาลปีใหม่ 2565 อำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ร่วมเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีนายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา นายปรีชา เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ 2 กองกำกับการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ พัทยา และเครือข่ายอาสาวารี กรมเจ้าท่า รุ่นที่ 3 เข้าร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ท่าเรือพัทยาใต้ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง
เนื่องจากระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2664 – 2 มกราคม 2565 เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ดูแล ความปลอดภัยทางน้ำ ได้ออกคำสั่งที่ 801/2564 เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อควบคุม กำกับ และอำนวยความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือโดยสารสำหรับการสัญจรท่องเที่ยวทางน้ำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ 2 กองกำกับการตำรวจท่องเที่ยว 1 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เครือข่ายอาสาวารี กรมเจ้าท่า รุ่นที่ 3 และมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา จัดกิจกรรม “โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ ร่วมเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 เพื่อบูรณาการและสนธิกำลังร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อควบคุมกำกับดูแล และอำนวยความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือโดยสาร สำหรับการสัญจรท่องเที่ยวทางน้ำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ภายหลังเปิดกิจกรรมฯ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และร่วมชมการปล่อยขบวนเรือตรวจการณ์ เรือกู้ภัย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ 2 กองกำกับการตำรวจท่องเที่ยว 1 และตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ พร้อมกำชับ เข้มงวดกวดขันผู้ประกอบกิจการ ผู้ครอบครองท่าเทียบเรือ เจ้าของเรือ และผู้ควบคุมเรือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ประชาชนที่พบเห็นอุบัติเหตุทางน้ำ สามารถแจ้งเหตุทางน้ำได้ที่สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง
————————————
29 ธันวาคม 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:29 ธันวาคม 2564

เข้าชม:556

ข้อมูลโดย: prmd

แกลเลอรี่