รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ติดตามการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองสน(เกาะช้าง)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ
รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปฏิบัติการ นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 และคณะผู้ติดตาม ได้ตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานหน่วยขุดลอกฯร่องน้ำคลองสน (เกาะช้าง) อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีนายวิเชียร ร้อยแก้ว รก.หัวหน้างานอำนวยการและวางแผน นายณรงค์ฤทธิ์ ภาคภูมิ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ปฏิบัติหน้ามี่หัวหน้าหน่วยฯ นายดำรงพล วชิรานิรมิต ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ช4 ผู้ควบคุมชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลนและรถขุด จบ.2 รายงานผลการปฏิบัติงานขุดลอกบริเวณ กม. -0+400 ถึง กม. 0+094 ระยะทาง 494 เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.54 ของแผนงาน โดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ปัญหาอุปสรรค ตะกอนทรายที่มีความหนาแน่นสูง
ทั้งนี้ เมื่อขุดลอกแล้วเสร็จตามแผน จะแก้ไขความตื้นเขินร่องน้ำ ทำให้มีความลึก ความกว้างตามเกณฑ์ที่ออกแบบ เรือประมงพื้นบ้าน เรือท่องเที่ยว เรือหน่วยราชการ ที่กินน้ำลึก 2.00 เมตร ประมาณ 100 ลำ สามารถผ่านเข้า-ออกร่องน้ำ ได้สะดวกและปลอดภัยตลอดเวลา ไม่ต้องรอเวลาน้ำขึ้น ช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพประมง ช่วยการหมุนเวียนของน้ำมีประโยชน์ต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ
รองอธิบดีกรมเจ้าท่าได้กล่าวให้กำลังใจ พร้อมแนวทางในการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

วันที่:31 ธันวาคม 2564

เข้าชม:545

ข้อมูลโดย: prmd

แกลเลอรี่