Menu

ภาพกิจกรรม


กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 36 แม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
(15-06-2559)
กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 36 แม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ) เป็นประธาน และนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 และสาขาร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้มีเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 123 คน
conter water project1