หน้าแรก

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%
%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%
nogift2566

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 34/2567 กรมเจ้าท่า จัดอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)” เพิ่มทักษะความรู้ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และถูกวิธี

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 33/2567 กรมเจ้าท่า ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเข้าอุปกรณ์และบุคลากรในการขจัดมลพิษน้ำมันจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย (Mobilization of oil spill response resources into Thailand Workshop)

รูป ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 136/2567 เรื่อง ราย

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 136/2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4)

รูป ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 135/2567 เรื่อง ราย

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 135/2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)

รูป ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 134/2567 เรื่อง ราย

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 134/2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)

รูป ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 133/2567 เรื่อง ราย

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 133/2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ส่วนกลาง)

ข้อมูลกรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แบบวัดการรับรู้ EIT

MD White List

MD Services

หน่วยงานในสังกัด

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้
5,516
ปีนี้
697,556
เดือนนี้
89,362
ทั้งหมด
3,608,727