หน้าแรก

nogift2566
%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%

️ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 15/2567 “เจ้าท่า” อบรมเข้ม !! ความรู้พื้นฐานองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ IMO ในภารกิจกรมเจ้าท่า พร้อมจัดทำ e-Learning เพื่อทบทวนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง

รูป การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังห

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อจัดทำแผนแม่บท งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime HUB) พัฒนาท่าเรือชุมชน

รูป สรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อแนะนำโ

สรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการ ฯ ครั้งที่ 1 งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชน (ในพื้นที่จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง และ จังหวัดสตูล)

รูป สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น

สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการ โครงการศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการขนส่งทางน้ำบริเวรแม่น้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน

รูป ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการครั้งที่ 1 งานศึกษาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชน (ในพื้นที่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล)

ข้อมูลกรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แบบวัดการรับรู้ EIT

MD White List

MD Services

หน่วยงานในสังกัด

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้
269
ปีนี้
177,787
เดือนนี้
60,221
ทั้งหมด
3,088,958